Přidejte se k nám!
Vyhledávání
Podpora

Město Brno finančně podpořilo činnost a provoz TJ Bystrc z.s. částkou 80.000 Kč na rok 2022.

Posts Tagged ‘cvičení’

Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní přehlídku pohybových skladeb, jež se uskuteční v květnu v městě Otrokovice.

Datum konání: sobota 19. 5. 2012

Místo konání: Sportovní hala Štěrkoviště, Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1270

Pořadatel přehlídky: TJ Jiskra Otrokovice – odbor SPV, ve spolupráci T.J. Sokol Otrokovice  a Město Otrokovice

Ředitelka přehlídky: Zdeňka Chaloupková

Účastnický poplatek: 50 Kč za každého vystupujícího a každý start

Vstupné diváci: 35 Kč

Kategorie:
Přehlídka je pro všechny věkové kategorie a druhy pohybu (aerobik, tanec, gymnastika………), bez ohledu na členství, nebo nečlenství v různých svazech a organizacích. Vystupující jsou rozděleni do dvou kategorií dle věkového průměru členů týmu – rozhodující  je věk dosažený v kalendářním roce: a) do 11 let b) 12 a více let.

Podmínky přehlídky:

 • minimální počet vystupujících: 5
 • délka trvání skladby: 2 – 5 minut
 • včas odeslaná a řádně vyplněná přihláška
 • každá skladba na zvláštním označeném CD (klub, oddíl apod., město, název skladby)
 • dodržení časového rozvrhu prezence
 • za zdravotní stav a zařazení vystupujících do věkové kategorie zodpovídá vysílající organizace (trenér)
 • přehlídka je nesoutěžní (vystupující obdrží pamětní list a maličkost)
 • laickou porotou budou vyhodnoceny v každé věkové kategorii 3 skladby – „sympatie“, „nejlepší kostým“ a „originalita“
 • proběhne divácká anketa
 • pořadí vystoupení (s přihlédnutím k 7. a 8. bodu přihlášky – možnost včasného převlečení a pestrost přehlídky) bude sestaveno po uzávěrce přihlášek
 • Hudební doprovod pouze na CD!

Přihlášky: do 1. 5. 2012 a to buď
a) písemně na adresu Sokolovna, Komenského 248, Otrokovice 765 02
b) nebo emailem (upřednostňováno) na adresu: sokolovna.otrokovice@seznam.cz

Bližší informace: Zdeňka Chaloupková, tel.: 604 776 993, web SPV Otrokovice.

Předběžný časový rozpis:
9:00 – 12:00    prezence
9:00 – 12:50    možnost prostorových zkoušek
13:00        zahájení přehlídky
16:00        ukončení přehlídky

Případná písemná přihláška je k dispozici zde v souboru MPPS 2012.

Máme tu pro vás další pozvánku na školení. Tentokrát to je na školení cvičitelů všeobecné gymnastiky III. třídy.

Pořadatel: Komise VG MR ČASPV

Termíny konzultací:    
1. konzultace: 25. 2. – 26. 2. 2012  (TJ Sokol Žižkov II, Praha 3, Na Balkáně 812)
2. konzultace: 31. 3. – 1. 4. 2012  (TJ Sokol Žižkov II, Praha 3, Na Balkáně 812)
3. konzultace: 28. 4. – 29. 4. 2012  (TJ Sokol Žižkov II, Praha 3, Na Balkáně 812)

Přihláška: nejpozději do 10. února 2012 prostřednictvím:
1.    www.caspv.cz
2.    nebo e-mailem: ruzickova@caspv.cz.
3.    nebo poštou:    ČASPV, Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Účastnický poplatek: (číslo účtu: 53437011/0100,  variabilní symbol  10070712) … zaplatit do 10.2.2012.

 • 700,- Kč pro členy ČASPV (tento poplatek zahrnuje všechny 3  konzultace) Člen ČASPV uplatňující výhody členství musí být v evidenci ČASPV v roce 2011 a mít zaplaceny členské příspěvky za rok 2012 nejpozději v den uzávěrky přihlášek.
 • 2100,- Kč – ostatní (bez ubytování) – veřejnost, členové jiných sportovních organizací …(tento poplatek zahrnuje všechny 3 konzultace)

Další informace včetně přihlášky naleznete v dokumentu školení gymnastiky.