Hledáme instruktora pro kategorii mladšího a staršího žactva. V případě zájmu kontaktujte vedoucí SPV Zdenu Všetičkovou.

Kdo jsme?

Jsme členové asociace sportu pro všechny (SPV) , jež nabízí cvičení pro dětské i dospělé zájemce o zdravý a aktivní život. Naší snahou je, aby cvičení ve všech oddílech bylo přístupné skutečně každému, a to jak svou náplní, tak cenou. Vycházíme z dlouholeté tradice, ale současně naši cvičitelé sledují novinky a trendy cvičení a aplikují je ve svých hodinách.

Snažíme se vést cvičence především k radosti z pohybu a tím přispívat ke zdravému životnímu stylu. Připravené cvičení vede ke zvyšování tělesné kondice a dbáme, zejména v oddílech dětí a mládeže, o využívání zdravotního cvičení napomáhajícího k oslovení správného držení těla a správných pohybových návyků. Připravujeme pestré cvičení založené na různých druzích rekreačních sportů.

Co můžeme zájemcům nabídnout?

Využíváme nejen klasické sportovní náčiní jako jsou kozy, švédské bedny, kruhy či ribstole, můžeme nabídnout také netradiční nářadí a gymnastické pomůcky jako jsou například balanční půlkruhy, bosu a další.

Kromě tradiční výuky gymnastiky, tai-chi chuan, či jógy, nabízíme zájemcům i zábavné pohybové hry jako jsou florbal nebo volejbal. V letních měsících nabízíme členům možnost naučit se hrát hru brännball, či poznat základy atletických disciplín. Více informací o aktuálně nabízených  sportech a cvičeních naleznete v sekci rozpis, kde najdete i informace o vedoucích jednotlivých sportovních aktivit a můžete je zde kontaktovat.

Naše motto: Sport pro všechny!

SPV - Sport pro všechny