Vedoucí SPV je Zdenka Všetičková.

Kdo jsme?

Jsme členové asociace sportu pro všechny (SPV) , jež nabízí cvičení pro dětské i dospělé zájemce o zdravý a aktivní život. Naší snahou je, aby cvičení ve všech oddílech bylo přístupné skutečně každému, a to jak svou náplní, tak cenou. Vycházíme z dlouholeté tradice, ale současně naši cvičitelé sledují novinky a trendy cvičení a aplikují je ve svých hodinách.

Co můžeme zájemcům nabídnout?

Využíváme nejen klasické sportovní náčiní jako jsou kozy, švédské bedny, kruhy či ribstoly, můžeme nabídnout také netradiční náčiní a pomůcky jako jsou například balanční podložky, bossu, overbally, gumičky a další. 

Více informací o aktuálně nabízených  sportech a cvičeních naleznete v sekci rozpis, kde najdete i informace o vedoucích jednotlivých sportovních aktivit a můžete je zde kontaktovat.

Naše motto: Sport pro všechny!

SPV - Sport pro všechny