Přidejte se k nám!
Vyhledávání
Podpora

Město Brno finančně podpořilo činnost a provoz TJ Bystrc z.s. částkou 80.000 Kč na rok 2022.

Posts Tagged ‘vystoupení’

Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní přehlídku pohybových skladeb, jež se uskuteční v květnu v městě Otrokovice.

Datum konání: sobota 19. 5. 2012

Místo konání: Sportovní hala Štěrkoviště, Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1270

Pořadatel přehlídky: TJ Jiskra Otrokovice – odbor SPV, ve spolupráci T.J. Sokol Otrokovice  a Město Otrokovice

Ředitelka přehlídky: Zdeňka Chaloupková

Účastnický poplatek: 50 Kč za každého vystupujícího a každý start

Vstupné diváci: 35 Kč

Kategorie:
Přehlídka je pro všechny věkové kategorie a druhy pohybu (aerobik, tanec, gymnastika………), bez ohledu na členství, nebo nečlenství v různých svazech a organizacích. Vystupující jsou rozděleni do dvou kategorií dle věkového průměru členů týmu – rozhodující  je věk dosažený v kalendářním roce: a) do 11 let b) 12 a více let.

Podmínky přehlídky:

 • minimální počet vystupujících: 5
 • délka trvání skladby: 2 – 5 minut
 • včas odeslaná a řádně vyplněná přihláška
 • každá skladba na zvláštním označeném CD (klub, oddíl apod., město, název skladby)
 • dodržení časového rozvrhu prezence
 • za zdravotní stav a zařazení vystupujících do věkové kategorie zodpovídá vysílající organizace (trenér)
 • přehlídka je nesoutěžní (vystupující obdrží pamětní list a maličkost)
 • laickou porotou budou vyhodnoceny v každé věkové kategorii 3 skladby – „sympatie“, „nejlepší kostým“ a „originalita“
 • proběhne divácká anketa
 • pořadí vystoupení (s přihlédnutím k 7. a 8. bodu přihlášky – možnost včasného převlečení a pestrost přehlídky) bude sestaveno po uzávěrce přihlášek
 • Hudební doprovod pouze na CD!

Přihlášky: do 1. 5. 2012 a to buď
a) písemně na adresu Sokolovna, Komenského 248, Otrokovice 765 02
b) nebo emailem (upřednostňováno) na adresu: sokolovna.otrokovice@seznam.cz

Bližší informace: Zdeňka Chaloupková, tel.: 604 776 993, web SPV Otrokovice.

Předběžný časový rozpis:
9:00 – 12:00    prezence
9:00 – 12:50    možnost prostorových zkoušek
13:00        zahájení přehlídky
16:00        ukončení přehlídky

Případná písemná přihláška je k dispozici zde v souboru MPPS 2012.