Seznamte se se sportovními aktivitami, jež TJ Bystrc nabízí široké veřejnosti. Zde vám přinášíme přehled jednotlivých sportů včetně základních informací, komu jsou především určeny a co nového se v nich můžete naučit.

Pokud se vám některá z nabízených aktivit zalíbí, podívejte se na rozpis sportů, zda-li je vyučována v aktuálním období a pokud ano, neváhejte a kontaktujte vedoucího či rovnou nás osobně navštivte ve výuce. Doporučujeme však raději přijít chvíli před začátkem hodiny, aby si na vás vedoucí mohl udělat čas.

Seznam nabízených sportovních aktivit:

Rodiče s dětmi, Předškolní děti, Žáci a žákyně, Funkční trénink, STEP aerobic, Power Jóga, Zdravotní cvičení, TaiChi Chuan

Rodiče s dětmi:

V oddíle rodičů s dětmi začínáme s nejmenšími dětmi ve věku od 1 do 4 let, které cvičí spolu s rodiči nebo prarodiči a vytvářejí si hravou formou svůj první vztah k pohybové aktivitě.

Předškolní děti:

Děti od 3 do 6 let vedeme v oddíle předškolních dětí k větší samostatnosti a k prohlubování základních pohybových dovedností, které už získaly.

Žáci a žákyně:

Děti pokračují v dalším rozvíjení sportovních dovedností úměrně k věku a tělesné vyspělosti. Zařazované cvičení vede k rozvoji nejen obratnosti, ale i síly a vytrvalosti. Na dostupném nářadí děti zkouší jednoduché i složitější gymnastické prvky a sestavy – akrobacii, přeskoky a další. Se staršími dětmi je možné hrát i náročnější míčové a jiné hry. Například oblíbenou vybíjenou a přehazovanou u dívek či bränball, florbal nebo fotbal u chlapců. V branballe se smíšená družstva dívek a hochů pravidelně účastní republikové soutěže.

Funkční trénink:

Intenzivní aerobní lekce zaměřená na trénink kardiovaskulárního systému, redukci tuků, rozvoj pohybové koordinace a paměti. Hodina má rychlejší tempo, prvky a kroky aerobiku spojujeme do vazeb a výsledné choreografie. Doplněno o posilování problematických partií s využitím posilovacích gumiček.

STEP aerobic:

Step aerobic je velmi účinná forma vytrvalostně silového aerobiku střední až vysoké intenzity zatížení. Zakládá se na vystupování na stupínek o výšce 15 – 30 cm vysoký. tato ,,bedýnka“ může zvýšit intenzitu práce při cvičení oproti ,,normálnímu“ aerobiku až o 30%.

Při Step aerobiku dochází k odbourávání podkožního tuku a posiluje se zejména dolní část těla. K současnému posilování horní poloviny těla se využívá náčiní – činky, gumky, tyče atp. V tomto případě by se pak jednalo o Step class – půlenou hodinu step aerobiku posilování.

Od tohoto druhu cvičení můžeme očekávat zvýšení vytrvalosti, posílení kardiovaskulárního systému, spalování podkožního tuku a tvarování dolních končetin a hýždí.

Power jóga:

Založená na tradiční józe s tím rozdílem, že je dynamická a má choreografii, která z ní vytvoří plynulý sled pozic. Účinky power jógy – zlepšuje fyzickou kondici, protáhne zkrácené svaly, zlepšuje držení těla, působí preventivně proti bolesti zad, naučí se psychicky koncentrovat, vnímat a ovládat tělo, naučí správně a účinně dýchat. Vydatný kalorický výdej.

Do cvičení zvolte volný oděv, bez obuvi a doporučujeme asi 2 hodiny před cvičením nejíst.

Zdravotní cvičení:

Cvičení určené pro ženy i muže, pro všechny, kteří mají potíže s páteří, v dnešní době tolik rozšířený civilizační zdravotní problém. Cvičíme na podložkách, které jsou u nás k dispozici a v současné době na overballech, malých nafukovacích míčích o průměru cca 20 cm. Overbally byly původně určeny k rehabilitačnímu cvičení, postupně se rozšířily i do sportovní sféry. Jejich využití je nenásilné, mnohostranné a velmi prospěšné.Kromě páteře procvičujeme také klouby a oči.

TaiChi Chuan:

Tai CHi Chuan (dále TCC), staré bojové umění pocházející z Číny, má velmi silný vliv na ozdravování lidského organismu. V současné době je TCC více než bojovým uměním. Je specifickým druhem zdravotního tělocviku a také sportovní disciplínou.

O TCC se říká, že je to vlastně meditace v pohybu. Pohyby jsou plynulé, jemné a bez namáhání a mysl musí být vypnuta. Teprve v tomto stavu začíná TCC člověka probouzet k dokonalosti. Cvičení TCC vřele doporučujeme všem věkovým skupinám, to málo, které se do TCC může investovat, vyplatí se několikanásobně v mnoha směrech.